1 POŻYCZKI i KREDYTY

Kredyt gotówkowy   Kredyt hipoteczny   Kredyt mieszkaniowy  Kredyt samochodowy  Kredyt konsolidacyjny   Pożyczka przez internet  Pożyczki niebankowe online  Pożyczka niebankowa

2 LOKATA

Lokata bankowa online  Lokata długoterminowa   Lokata dynamiczna   Lokata progresywna   Lokata strukturyzowana   Fundusz Inwestycyjny  Rachunek maklerski  Obligacje

3 KONTA BANKOWE

Konto osobiste   Konto walutowe   Konto oszczędnościowe   Konto młodzieżowe  ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy   Osobiste konto bankowe  Konto za darmoKursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[PHP] Jak policzyć zajętość pamięci przez wartości w zmiennych PHP?

[PHP] Jak pobrać plik tekstowy i zamieniajacy wszystkie \ na \\\\ lub $ na #?

[PHP] Jak policzyć najkrótszą drogę między punktami (algorytm Dijkstra)?

[PHP] Jak zamienić minuty na godziny?

[PHP] Jak wyszukiwać rekordy spełniające określone kryteria w bazie danych dBase (dbf)?

[PHP] Jak podzielić tekst co określoną liczbę spacji?

[PHP] Jak sprawdzić poprawność danych w formularzu?

[PHP] Jak odczytać pierwsze 100 znaków z pliku?

[PHP] Jak nałożyć na zdjęcie kolor o określonej przezroczystości (przezroczysta barwna warstwa)?

[PHP] Jak odczytać linie z pliku i zamienić je na inną treść?

[PHP] Jak obliczyć ilość przesłanych bajtów podczas pobierania różnych plików ze strony WWW?

[PostgreSQL][PHP] Jak zrobić uniwersalne porcjowanie wyników na stronie, aby nie pokazywała się cała zawartość bazy danych?

[PHP] Jak stworzyć uniwersalny piksel w dowolnym kolorze lub przezroczysty bez użycia biblioteki GD?

[PHP] Jak sprawdzić czy podana liczba jest liczbą pierwszą?

[PHP][Wyr. regularne] Jak dopasować liczbę rzeczywistą ze znakiem lub bez?

[PHP] Jak usunąć z katalogu wybrane pliki za pomocą kliknięcia?

[PHP][MySQL] Jak stworzyć koszyk zamówień do sklepu internetowego z wykorzystaniem sesji?

[PHP][JavaScript] Jak stworzyć pole textarea formularza w postaci edytora HTML typu WYSIWYG, jak w systemach CMS lub edytorze tekstu Word?

[MySQL][PHP] Jak wyliczyć czas do końca zadania (aukcji) z bazy danych?

[PHP] Jak automatycznie zamienić w tekscie adresy stron WWW i e-mail na aktywne?

[Apache][Windows][PHP] Jak zainstalować PHP jako CGI dla serwera Apache?

[PHP][XML] Jak zawartość tablicy asocjacyjnej zapisać w postaci XML?

[PHP][XML] Jak odczytać elementy wewnątrz innych elementów struktury XML używając DOM?

[PHP] Jak używając szyfru Cezara zakodować lub odkodować wiadomość?

[PHP][MySQL] Jak odszukać te pliki na dysku, których nazwy nie występują w tabeli MySQL?

[PHP] Gdzie są dodatkowe rozszerzenia (extensions) w PHP 5 pod Windows?

[PHP] Jak sprawdzić czy domena istnieje i do kogo należy?

[PHP] Jak przedłużyć czas wykonywania skryptu ponad standardowe 30 sekund?

[PHP] Jak policzyć objętość plików w katalogu i podkatalogach?

[PHP] Jak umożliwić dostęp do aktywnej sesji, nawet po wyłączeniu przeglądarki?

[PHP] Jak mnożyć macierze?

[PHP] Jak wysłać do przeglądarki plik, aby użytkownik nie mógł poznać oryginalnego położenia pliku?

[PHP][PERL] Jak przekazać do skryptu PHP dane z wywoływanego w nim skryptu Perl?

[PHP] Jak automatycznie poprawnie odmienić słowo "głosy" w zależności od faktycznej liczby głosów, np. 1 głos.

[XML][PHP] Jak umieścić deklarację (nagłówek) XML w pliku PHP?

[PHP] Jak wypisać strukturę tablicy?

[PHP][MySQL][JavaScript] Jak utworzyć pole select/option, w którym można przestawiać kolejność rekordów tabeli?

[PHP] Jak wypisać klucze i wartości dla tablicy asocjacyjnej?

[PHP][MySQL] Jak wykonać system do newsów, artykułów, aktualności, zapowiedzi?

[MySQL][PHP] Jak w polu select/option wypisać wszystkie daty z tabeli, a po wybraniu jednej wypisać tylko rekordy z aktualnego dnia?

[WML][PHP] Jak przesłać dane z pól tekstowych do innych stron?

[PHP] Jak pokazać ile osób korzysta aktualnie z serwera FTP?

[PHP] Jak wysłać e-mail korzystając z gniazd (socket) zamiast funkcji mail(), również stosując autoryzację SMTP?

[PHP] Jak sprawdzić czy zmienna to łańcuch znaków?

[PHP][XML][XSLT] Jak używając XSLT przetworzyć adresy URL zapisane w XML aby otrzymać zwykły kod XHTML?

[PHP] Jak nałożyć na obrazek inny obrazek z określoną przezroczystością?

[PHP] Jak zapisać dane z tablicy do pliku CSV?

[PHP] Jak zapisać dane z formularza do pliku i wysłać je pod wskazany adres email?

[PHP] Jak wykonać konwerter jednostek np. długości?

[PHP] Jak zamienić litery małe na duże lub duże na małe w tekstach z innym kodowaniem znaków niż domyślny?

[PHP][MySQL] Jak wykonać rozbudowany system zapisujący/usuwający użytkowników prenumeraty newslettera lub innej listy wysyłkowej?

Zobacz tysiące innych porad >>>