1 POŻYCZKI i KREDYTY

Kredyt gotówkowy   Kredyt hipoteczny   Kredyt mieszkaniowy  Kredyt samochodowy  Kredyt konsolidacyjny   Pożyczka przez internet  Pożyczki niebankowe online  Pożyczka niebankowa

2 LOKATA

Lokata bankowa online  Lokata długoterminowa   Lokata dynamiczna   Lokata progresywna   Lokata strukturyzowana   Fundusz Inwestycyjny  Rachunek maklerski  Obligacje

3 KONTA BANKOWE

Konto osobiste   Konto walutowe   Konto oszczędnościowe   Konto młodzieżowe  ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy   Osobiste konto bankowe  Konto za darmoKursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[PHP] Jak wyszukiwać rekordy spełniające określone kryteria w bazie danych dBase (dbf)?

[PHP][MySQL] Jak pobrać dane tylko jednego, wybranego produktu?

[PHP] Jak odczytać w Windowsie zawartość tabeli z bazy danych Microsoft Access?

[PHP][Apache] Jak ukryć prawdziwy adres URL i zrobić przeadresowanie do innych stron lub witryn?

[PHP] Jak wysłać list korzystając z potoków i programu sendmail?

[XML][PHP] Jak przetworzyć dane XML do postaci wielu wierszy czystego tekstu, gdzie wartości oddzielone są dowolnym separatorem?

[PHP] Jak wysłać list tylko w wersji HTML?

[WML][PHP] Jak wykryć czy użytkownik łączy się ze stroną za pomocą przeglądarki WAP (np. z telefonu komórkowego)?

[PHP][SVG] Jak wygenerować plik SVG z poziomu pliku PHP (plik z rozszerzeniem .php)?

[PHP][MySQL] Jak czytelnie podzielić (pogrupować) rekordy z różnymi datami na poszczególne dni?

[MySQL][PHP] Jak sprawdzić czy w bazie istnieje tabela o podanej nazwie?

[PHP] Jak określić ścieżkę, względem której można dołączać lub odczytywać inne pliki używane w skrypcie?

[PHP] Jak sprawdzić czy podany katalog istnieje na dysku?

[PHP] Jak skopiować lub przenieść katalog z podkatalogami i plikami?

[PHP] Jak po kropce zawsze rozpocząć wyraz z dużej litery?

[PHP][Wyszukiwarki] Jak pobrać i zapisać do pliku adresy stron oraz wyszukiwarek, z których użytkownicy wchodzą na naszą stronę?

[PHP] Jak pokazać aktualny czas w formacie GG:MM?

[PHP][JavaScript] Jak pokazać i skąd wziąć imieniny przypadające na aktualny dzień?

[PHP] Jak dołączyć do treści listu zawartość pliku?

[MySQL][PHP] Jak usunąć rekordy wybrane za pomocą pól checkbox w formularzu?

[PHP] Jak umieścić w jednym pliku kod PHP i grafikę, tak, aby nie trzeba było pobierać osobnych plików graficznych?

[PHP] Jak umieścić (zakodować) w obrazie/fotografii tekst lub inne dane, np. plik?

[PHP] Jak uzyskać nazwę pliku bez rozszerzenia?

[PHP] Jak policzyć najkrótszą drogę między punktami (algorytm Dijkstra)?

[PHP] Jak zamienić liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym na dowolny inny system, np. dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy, trzydziestkowy?

[PHP] Jak sprawdzić czy numer rachunku bankowego (NRB) został wpisany poprawnie?

[PHP] Jak pozbyć się komunikatu o błędzie, jeżeli w pętli foreach nie ma tablicy?

[PHP][Grafika] Jak dopasować grafikę do wielkości czcionki TTF podczas tworzenia napisu graficznego?

[PHP][Wyr. regularne] Jak dopasować liczbę rzeczywistą ze znakiem lub bez?

[PHP] Jak z daty RRRR-MM-DD pobrać do osobnych zmiennych rok, miesiąc i dzień?

[PHP] Jak odczytać kod ASCII znaku lub zamienić kod ASCII na znak?

[PHP] Jak wykryć czy zdjęcie JPG jest w wersji RGB lub CMYK?

[PHP][MySQL] Jak zainstalować skrypt do zarządzania bazami danych phpMyAdmin?

[PHP] Jak dołączyć do strony zawartość wszystkich plików tekstowych, znajdujących się w wybranym katalogu?

[PHP] Jak odczytać, zmodyfikować i zapisać dane w pliku, gdzie pola oddzielone są dowolnym separatorem?

[PHP] Jak nałożyć na zdjęcie kolor w trybie nakładki (overlay)?

[PHP] Jak pobrać nazwę poddomeny (subdomeny)?

[PHP][MySQL] Jak odszukać te pliki na dysku, których nazwy nie występują w tabeli MySQL?

[PHP] Jak wypisać zawartość katalogu?

[PHP] Jak pobrać nazwę skryptu i numer aktualnie wykonywanej linii?

[PHP][Java] Jak w PHP wykonać metody własnej klasy Javy i pobrać zwracane przez nie wartości?

[PHP][Apache] Jak odczytać nagłówki wysłane przez przeglądarkę do serwera i odpowiedź serwera?

[JavaScript][PHP] Jak wykonać stoper zapisujący wyniki do pliku?

[PHP][Apache] Jak wymusić podgląd źródła każdej strony PHP po zmianie rozszerzenia bez modyfikowania samych plików .php?

[PHP] Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy z zadaną dokładnością?

[PHP] Jak w tablicy zamienić miejscami klucze i wartości?

[PHP] Jak sprawdzić czy liczba jest parzysta bądź nieparzysta?

[PHP][Bezpieczestwo] Dlaczego nie powinno się zezwalać na używanie kodu HTML lub CSS w formularzach?

[PHP] Jak formatować w równych odstępach dowolne wartości?

[PHP] Jak wewnątrz funkcji usunąć zmienną globalną?

[PHP] Jak rysować za pomocą linii przerywanych lub wielokolorowych?

Zobacz tysiące innych porad >>>