1 POŻYCZKI i KREDYTY

Kredyt gotówkowy   Kredyt hipoteczny   Kredyt mieszkaniowy  Kredyt samochodowy  Kredyt konsolidacyjny   Pożyczka przez internet  Pożyczki niebankowe online  Pożyczka niebankowa

2 LOKATA

Lokata bankowa online  Lokata długoterminowa   Lokata dynamiczna   Lokata progresywna   Lokata strukturyzowana   Fundusz Inwestycyjny  Rachunek maklerski  Obligacje

3 KONTA BANKOWE

Konto osobiste   Konto walutowe   Konto oszczędnościowe   Konto młodzieżowe  ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy   Osobiste konto bankowe  Konto za darmoKursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[MySQL] Jak pobrać i zapisać do pliku wybrane dane ze zdalnej tabeli?

[MySQL][PHP] Jak wypisać na ekranie zawartość dowolnej tabeli?

[MySQL][PHP] Jak wybrać losowy rekord (lub losowe rekordy) z tabeli?

[MySQL] Jak uzyskać cenę brutto z pola "cena", które jest ceną netto?

[MySQL][PHP] Jak uzyskać kolejny numer (id) ostatnio wstawionego rekordu?

[MySQL] Jak wykonać duplikat (kopię) tabeli w tej samej bazie?

[PHP][MySQL] Jak wypisać zawartość tabeli w tekstowej tabelce ASCII?

[MySQL] Jak posortować daty, aby puste, zerowe lub NULL były zawsze na końcu?

[MySQL] Jak zobaczyć listę aktualnych procesów i pytań SQL?

[MySQL] Jak utworzyć tekst, aby pierwszy znak napisany był z dużej litery, a reszta z małych?

[MySQL] Jak pokazać najczęściej komentowane artykuły i policzyć ile komentarzy ma każdy z nich?

[MySQL][PHP] Jak obsłużyć błędy bazy i pokazać stosowne komunikaty?

[MySQL] Jak optymalizować tabele przez dodawanie indeksów?

[MySQL] Jak wybrać rekordy w kalendarium, pasujące do aktualnego miesiąca i dnia, obliczając ilość minionych lat?

[MySQL] Jak logować czasochłonne zapytania SQL?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą wartość z wielu kolumn?

[MySQL][PHP] Jak dodawać komentarze (do newsów, zdjęć, artykułów, innych rekordów)?

[MySQL][PHP] Jak aktualizować rekord tabeli, gdzie jedno z pól jest wartością z innej tabeli i w formularzu wybierane jest z pola select/option?

[MySQL] Jak na podstawie numeru dnia roku uzyskać pełną datę?

[MySQL][PHP] Jak odczytać wersję MySQL?

[MySQL][Windows] Jak zainstalować sterowniki ODBC dla MySQL?

[MySQL] Jak policzyć rekordy w złączeniu typu UNION?

[MySQL][PHP] Jak usunąć rekordy wybrane za pomocą pól checkbox w formularzu?

[MySQL] Jak zsumować ceny i podać ilość produktów w grupach towarów?

[MySQL] Jak zsumować ceny (lub inne wartości) z podziałem na miesiące i lata?

[PHP][MySQL] Jak wyszukać kilka wyrazów w polu tabeli, jeżeli nie występują obok siebie?

[MySQL] Jak uzyskać prosty histogram określający liczbę takich samych danych w kolumnie?

[MySQL] Jak skopiować tabelę z bazy i przenieść ją do innej bazy danych?

[PHP][MySQL] Jak w rekordzie ustawić wartość kolumny na 1 lub 0 za pomocą pola checkbox?

[MySQL] Jak dodawać i kasować użytkowników oraz zmieniać ich uprawnienia/przywileje?

[MySQL] Jak wybrać wyrazy w polu zaczynające się na literę od A do D?

[MySQL] Jak dołączyć do wybranego pola rekordu nowy tekst?

[MySQL] Jak dokonać złączenia tabel w jedną, z dodatkowymi kolumnami.

[PHP][MySQL] Jak wypisać zawartość tabeli od góry do dołu w kolumnach?

[MySQL] Dlaczego pokazuje się komunikat "Data too long for column 'kolumna' at row 1" w polu tekstowym?

[MySQL][PHP] Jak zakładać, przeglądać i kasować bazy danych?

[VBScript][MySQL] Jak połączyć się z bazą MySQL i pobrać dane z tabeli?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą cenę produktów z tabeli aby wynik umieścić w jednej kolumnie?

[MySQL] Jak wyliczyć w dniach różnicę między dwoma polami z datą w tabeli?

[MySQL] Jak przestawić licznik w polu auto_increment (ID)?

[MySQL] Jak zmienić kodowanie znaków w tabeli?

[MySQL][PHP] Jak wstawić do bazy danych kod PHP i potem wykonać go w momencie pobrania z bazy?

[MySQL] Jak rozróżnić wielkość znaków w pytaniach kierowanych do bazy danych?

[MySQL] Jak za pomocą podzapytania pobrać osoby, które mają ocenę wyższą od średniej?

[MySQL][PHP] Jak wykonać podwójne, rozwijane pole wyboru typu lista, w którym zawartość drugiego pola zależy od wyboru wartości w pierwszym?

[MySQL] Jak na podstawie pola z datą (datetime, date) uzyskać polską nazwę dnia tygodnia?

[MySQL] Jak wybrać różnicę zbiorów, czyli zasymulować polecenie EXCEPT?

[PHP][MySQL] Jak zapisać i potem odczytać grafikę lub dowolny plik w bazie danych?

[PHP][MySQL] Jak wykonać profesjonalny system logowania i dostępu na hasło?

[MySQL] Jak pobrać rekordy z ostatnich 10 dni?

[MySQL] Czym różnią się typy CHAR i VARCHAR?

Zobacz tysiące innych porad >>>