1 POŻYCZKI i KREDYTY

Kredyt gotówkowy   Kredyt hipoteczny   Kredyt mieszkaniowy  Kredyt samochodowy  Kredyt konsolidacyjny   Pożyczka przez internet  Pożyczki niebankowe online  Pożyczka niebankowa

2 LOKATA

Lokata bankowa online  Lokata długoterminowa   Lokata dynamiczna   Lokata progresywna   Lokata strukturyzowana   Fundusz Inwestycyjny  Rachunek maklerski  Obligacje

3 KONTA BANKOWE

Konto osobiste   Konto walutowe   Konto oszczędnościowe   Konto młodzieżowe  ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy   Osobiste konto bankowe  Konto za darmoKursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[MySQL] Jak na podstawie pola z datą (datetime, date) uzyskać polską nazwę dnia tygodnia?

[MySQL] Jak wykonać polecenia SQL z pliku tekstowego?

[PHP][MySQL][XML] Jak wykonać kanał RSS dla newsów lub innych danych?

[PHP][MySQL] Jak stworzyć zapytanie, gdy warunków wyszukiwania w formularzu jest dużo?

[MySQL][PHP] Jak zapisywać w bazie ilość wywołań strony z określonym parametrem?

[MySQL][PHP] Jak sprawdzić czy w bazie istnieje tabela o podanej nazwie?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą wartość z wielu kolumn?

[MySQL][Windows] Jak zainstalować sterowniki ODBC dla MySQL?

[MySQL][SQLite][PostgreSQL] Jak pobrać dane tylko z jednej lub kilku kolumn tabeli?

[PHP][MySQL] Jak w jednym polu tabeli zapisać wiele wartości z pól checkbox?

[PERL][MySQL] Jak połączyć się z bazą MySQL?

[MySQL] Jak zsumować pola typu TIME?

[MySQL][PHP] Jak sprawdzić typy i atrybuty każdej kolumny tabeli?

[MySQL] Jak pobrać rekordy pomiędzy dwiema datami?

[MySQL] Jak pobrać i zapisać do pliku wybrane dane ze zdalnej tabeli?

[MySQL][PHP] Jak zakładać i kasować tabele w bazie danych?

[PHP][MySQL] Jak zalogować się wykorzystując tabelę z użytkownikami forum phpBB?

[MySQL][PHP][Bezpieczestwo] Jak zabezpieczyć bazę danych przed włamaniem za pomocą dopisania fragmentu kodu w formularzu lub adresie URL (SQL Injection)?

[MySQL] Jak pobrać dane z dzisiaj bez jawnego podawania daty?

[MySQL] Jak pozbyć się z tabeli duplikatów, czyli powtarzających się rekordów?

[MySQL][PHP] Jak w wylosować wyraz i propozycje tłumaczenia (jedna poprawna i kilka błędnych)?

[MySQL][PHP] Jak automatycznie przypisać opisy do określonych wyrazów na stronie?

[MySQL] Jak szybko wyeksportować adresy e-mail z tablicy do pliku?

[Java][MySQL][Windows] Jak skonfigurować Javę aby pobrać dane z bazy MySQL?

[MySQL][PHP] Jak uzyskać kolejny numer (id) ostatnio wstawionego rekordu?

[PHP][MySQL] Jak wykonać system skracania adresów URL, aby zamiast długich adresów otrzymać np. 5 znakowe skróty?

[MySQL][PHP] Jak wykonać podwójne, rozwijane pole wyboru typu lista, w którym zawartość drugiego pola zależy od wyboru wartości w pierwszym?

[PHP][MySQL][Windows] Jak połączyć się z MySQL przez ODBC?

[MySQL][PHP] Jak w polu select/option wypisać wszystkie daty z tabeli, a po wybraniu jednej wypisać tylko rekordy z aktualnego dnia?

[MySQL] Dlaczego pole TINYINT AUTO_INCREMENT osiąga tylko 127, a nie 255?

[MySQL][PHP] Jak bezpiecznie zapisywać/szyfrować hasła w tabelach?

[MySQL] Jak wstawić dane rekordu, a jeżeli już istnieją zmienić je na nową wartość?

[MySQL][PHP] Jak wyliczyć czas do końca zadania (aukcji) z bazy danych?

[PHP][MySQL] Jak pobrać pierwszy wolny numer rekordu w polach typu auto_increment?

[MySQL] Jakie programy umożliwiają zarządzania bazą bez użycia konsoli?

[MySQL][PostgreSQL] Jak posortować zbiór wyników z zapytania?

[MySQL] Jak policzyć rekordy w złączeniu typu UNION?

[PHP][MySQL] Jak wypisać zawartość tabeli w tekstowej tabelce ASCII?

[MySQL] Jak zsumować ceny i podać ilość produktów w grupach towarów?

[MySQL] Jak połączyć różne tabele w jedną zbiorczą?

[MySQL] Jak pobrać rekordy tylko z aktualnego miesiąca?

[MySQL] Jak sprawdzić uprawnienia nadane wybranemu użytkownikowi?

[MySQL] Jak przestawić licznik w polu auto_increment (ID)?

[MySQL] Jak w polu z datą wstawić automatycznie aktualną datę?

[MySQL] Jak stworzyć kolumnę typu boolean (true/false)?

[PHP][MySQL] Jak zrobić uniwersalne porcjowanie wyników na stronie, aby nie pokazywała się cała zawartość bazy danych?

[MySQL][Linux] Jak wykonać kopię tabeli ze starego na nowy serwer zmieniając kodowanie znaków na latin2 w pliku .sql?

[MySQL] Jak zamienić pole VARCHAR z datą DD.MM.YYYY do formatu DATE?

[MySQL][SQLite] Jak wybrać rekordy z liczbami, które znajdują się najbliżej podanej wartości?

[MySQL] Jak uzyskać unikatowe kombinacje dwóch lub większej ilości kolumn w tabeli?

[MySQL] Jak zmienić hasło użytkownika?

Zobacz tysiące innych porad >>>