1 POŻYCZKI i KREDYTY

Kredyt gotówkowy   Kredyt hipoteczny   Kredyt mieszkaniowy  Kredyt samochodowy  Kredyt konsolidacyjny   Pożyczka przez internet  Pożyczki niebankowe online  Pożyczka niebankowa

2 LOKATA

Lokata bankowa online  Lokata długoterminowa   Lokata dynamiczna   Lokata progresywna   Lokata strukturyzowana   Fundusz Inwestycyjny  Rachunek maklerski  Obligacje

3 KONTA BANKOWE

Konto osobiste   Konto walutowe   Konto oszczędnościowe   Konto młodzieżowe  ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy   Osobiste konto bankowe  Konto za darmoKursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[Linux][Windows] Jak wykryć serwer zajmujący się wymianą poczty (rekord MX dla domeny)?

[Linux] Jak utworzyć hasło bez tworzenia konta użytkownika?

[Linux] Jak zamienić w pliku tekstowym wszystkie znaki na duże lub na małe?

[Linux] Jak naprawić uszkodzony system plików?

[Linux] Jak wykonywać zadania i skrypty co określony czas korzystając z crona?

[Linux][Bash] Jak automatycznie zmienić rozszerzenia plików np. .htm na .html?

[Linux][Bash] Jak używać warunku case w bashu?

[Linux] Jak tworzyć aliasy i przekierowania adresów e-mail w qmailu?

[Linux] Jak wygenerować listę wszystkich polskich słów na podstawie słownika myspell?

[Linux][Bezpieczestwo] Jak bezpiecznie połączyć się ze zdalnym Linuksem z systemu Windows?

[Linux] Jak policzyć ilość słów w zdaniu?

[Linux][Bash][Bezpieczestwo] Jak szybko wyczerpać miejsce na dysku (atak DoS)?

[Linux] Jak stworzyć miniaturki obrazków dla dużej ilości plików graficznych?

[Linux] Jak filtrować linijki pliku aby spełniające warunki wyszukiwania pokazać lub zapisać w innym pliku?

[Linux] Jak wypisać pierwsze lub ostatnie X linijek z pliku tekstowego?

[Linux][Bash] Jak zmienić czas powiadamiania o nowej poczcie w shellu?

[Linux] Jak tworzyć w systemie plików dowiązania symboliczne i twarde (symbolic links i hard links)?

[Linux][Bash] Jak zmienić nazwy wszystkich plików w katalogu z małych liter na duże bądź odwrotnie?

[Linux] Jak sprawdzić, jakie powłoki (shells) dostępne są w systemie i jak zmieniać je na inne?

[Linux] Co zrobić aby cron nie przysyłał listów z efektami swojej pracy?

[Linux][Bash] Jak wypisać zawartość pliku w liniach w porządku odwrotnym?

[Linux][Bash] W jakiej kolejności przetwarzane są pliki konfiguracyjne powłoki Bash?

[Linux] Jak w pętli do zmiennej przypisać tyle gwiazdek (*) ile wynosi parametr będący liczbą?

[Linux] Jak przejść do poprzedniego katalogu nie pamiętając jego nazwy?

[Linux] Jak montować i odczytywać dane z dyskietki lub CD-ROMu?

[Linux] Jak w jednej linii dołączyć treść listu dla polecenia mail?

[Linux] Jak wyszukać dowolne pliki i katalogi znajdujące się na dysku?

[Linux] Jak przeszukać programem "grep" ostatnie x linii w pliku tekstowym?

[Linux][Bash][Bezpieczestwo] Jak wywołać samoistne namnażanie procesów (atak DoS)?

[Linux][Bash] Jak sprawdzić czy liczba jest parzysta bądź nieparzysta?

[Linux] Jak pobrać tylko pierwsze 10 znaków z dłuższego tekstu?

[Linux] Jak instalować programy/pakiety w Debianie?

[Linux] Jak bezpiecznie przegrywać przez sieć pliki i katalogi pomiędzy dwoma komputerami?

[Linux][Bash] Jak rozbić zmienną "email@domena.com" na osobne części - użytkownika i domenę?

[Linux] Jak zarchiwizować i skompresować pliki do postaci plik.tar.gz?

[Linux] Jak rozpakować archiwum z postaci plik.tar.gz?

[Linux] Jak wypisać nazwy użytkowników i ich powłoki shell?

[Linux] Jak zmienić prawa dostępu dla całej struktury katalogów i plików?

[Linux][Bash] Jak zmienić kodowanie polskich znaków między ISO-8859-2 i Windows-1250?

[Linux] Jak zapobiec pojawianiu się plików "core"?

[Linux] Jak policzyć ile plików (wszystkich lub określonego typu) znajduje się w wybranym katalogu?

[Linux] Jak tworzyć aliasy i przekierowania adresów e-mail?

[Linux] Jak policzyć ile linii, wyrazów i znaków znajduje się w pliku tekstowym?

[Linux][Windows] Jak uruchomić własne radio nadające w systemie SHOUTcast (MP3)?

[Linux][Bash] Jak używać, zapisywać i odczytywać zmienne środowiskowe i zmienne powłoki?

[Linux][Bash] Jak policzyć pole trójkąta?

[Linux] Jak tworzyć kolorowe napisy na konsoli, na przykład w pliku motd?

[Linux][Bash] Jak pobrać i przetworzyć wszystkie parametry wywołania skryptu?

[Linux][PHP] Jak uruchomić stronę PHP co jakiś czas przy pomocy crona?

[Linux][MySQL] Jak z poziomu skryptu shell pobrać dane z bazy?

[Linux] Jak sprawdzić jakie demony i na których portach nasłuchują w oczekiwaniu na połączenie?

Zobacz tysiące innych porad >>>