zakupy przez internet

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pożyczki chwilówki

Konta i kredyty

Budowa i obsługa www - kursy i tutoriale

Oferty pracy ogłoszenia

netia internet tv

kurs HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, Java, Flash

Kursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG / Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[PERL][PostgreSQL] Jak połączyć się z bazą PostgreSQL?

[PERL] Jak wyłączyć pokazywanie komunikatów o błędach?

[PERL] Jak zmienić kodowanie polskich znaków w tekście?

[PERL] Jak pobrać od użytkownika wartości z konsoli?

[PERL] Jak policzyć i wypisać ilość wszystkich znaków (liter) w tekście?

[PERL] Jak utworzyć w wybranym katalogu podkatalogi od litery "a" do "z"?

[PERL] Jak przekonwertować liczbę dziesiętną (dwójkową) na binarną i binarną na dziesiętną?

[PERL] Jak przetwarzać wszystkie, pojedyncze słowa z wielu linijek tekstu?

[PERL][Apache] Jak policzyć w pliku access.log ile unikalnych IP pobierało dany plik w ciągu dnia?

[PERL] Jak przekształcić numer IP na domenę lub domenę na numer IP?

[PHP][PERL] Jak dołączyć do stron napisanych w PHP skrypty CGI napisane np. w PERLu?

[PERL] Jak posortować tablicę tekstową i liczbową?

[PERL] Jak skutecznie wysłać list do wielu adresatów?

[PERL] Jak za pomocą polecenia Ping sprawdzić ile pakietów zostało wysłanych i odebranych?

[PERL] Jak skopiować, zmienić nazwę lub przenieść plik?

[PERL] Jak obliczyć wydajność i porównać szybkość wykonywania kodu (benchmark)?

[VBScript][PERL] Jak z poziomu VBScript do skryptu Perl przesłać parametr i odebrać wynik działania skryptu w Perlu?

[PERL] Jak odczytać wszystkie pliki i katalogu z wybranego katalogu?

[PERL] Jak policzyć częstotliwość występowania słów w pliku?

[PERL] Jak z pliku access.log pobrać unikatowe numery IP i zamienić je na nazwy domen?

[PERL] Jak tworzyć funkcje z argumentami i bez nich?

[PERL] Jak utworzyć plik o określonej wielkości?

[PERL] Jak uzyskać wczorajszą datę w formacie D/MMM/RRRR, np. 4/Jun/2005?

[PERL] Jak wykonać określony kod w określonych godzinach?

[PERL] Jak wypisać klucze i wartości dla tablicy asocjacyjnej?

[PERL] Jak z tablicy pobrać tylko wartości liczbowe?

[PERL] Jak pobrać zawartość strony WWW do zmiennej?

[PERL] Jak pobrać na dysk paski (stripy) z komiksem Garfield z określonych dni?

[PERL] Jak uzyskać numer ostatniego elementu w tablicy?

[PERL] Jak zainstalować język PERL dla serwera Apache pod Windows?

[PERL] Jak zainstalować nowy moduł z CPAN?

[PERL] Jak uzyskać wczorajszą datę w formacie RRRR-MM-DD?

[PERL][Apache] Jak policzyć ilość wysłanych przez serwer danych na podstawie pliku z logami?

[PERL] Jak z pełnej ścieżki wydzielić katalog, nazwę pliku i rozszerzenie?

[PHP][PERL] Jak przekazać do skryptu PHP dane z wywoływanego w nim skryptu Perl?

[PERL] Jak zmienić prawa dostępu do pliku?

[PERL] Jak tworzyć komentarze obejmujące wiele linii kodu?

[PERL][MySQL] Jak połączyć się z bazą MySQL?

[PERL] Jak wykonać walidację strony HTML i sprawdzić czy jest poprawna?

[PERL][Windows] Jak odczytać tekst z dokumentu tekstowego dla edytora Word?

[PERL][MySQL] Jak zapisać i potem odczytać grafikę lub dowolny plik w tabeli?

[PERL] Jak odczytać w Windowsie informacje o dysku, pojemności, ilości wolnego miejsca, itd.?

[PERL] Jak uzyskać unikatowe elementy tablicy?

[PERL] Jak pobrać określone pliki i/lub strony z sieci i zapisać je lokalnie pod dowolną nazwą?

[PERL] Jak policzyć ilość wierszy w pliku lub tablicy?

[PERL] Jak stworzyć prostą księgę gości?

[PERL] Jak wypisać zawartość pliku w formacie bazy danych dBase (dbf)?

[PERL] Jak odczytać plik, aby każda linia była w osobnej komórce tablicy?

[PERL][Windows] Jak utworzyć dokument tekstowy dla edytora Word?

[PERL] Jak formatować liczby aby uzyskać przecinki oddzielające tysiące i miliony?

Zobacz tysiące innych porad >>>