zakupy przez internet

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pożyczki chwilówki

Konta i kredyty

Budowa i obsługa www - kursy i tutoriale

Oferty pracy ogłoszenia

netia internet tv

kurs HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, Java, Flash

Kursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG / Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[MySQL] Jak pobrać tylko pierwsze 10 znaków z długiego pola tabeli?

[PHP][MySQL] Jak zrobić uniwersalne porcjowanie wyników na stronie, aby nie pokazywała się cała zawartość bazy danych?

[Java][MySQL][Windows] Jak skonfigurować Javę aby pobrać dane z bazy MySQL?

[MySQL] Jak utworzyć tekst, aby pierwszy znak napisany był z dużej litery, a reszta z małych?

[PHP][MySQL][Windows] Jak połączyć się z MySQL przez ODBC?

[MySQL][PHP] Jak obsłużyć błędy bazy i pokazać stosowne komunikaty?

[MySQL] Jak na podstawie numeru dnia roku uzyskać pełną datę?

[MySQL] Jak wyszukiwać dane spełniające określone kryteria wyszukiwania?

[PHP][MySQL] Jak zapisać i potem odczytać grafikę lub dowolny plik w bazie danych?

[MySQL] Jak uzyskać prosty histogram określający liczbę takich samych danych w kolumnie?

[MySQL] Jak wybrać produkty o określonych cechach z tabeli atrybutów i wartości?

[MySQL] Jak uzyskać datę ostatniego dnia miesiąca dla dowolnej daty?

[JavaScript][PHP][MySQL] Jak bez przeładowania strony pobierać rekordy z bazy danych i pokazywać je od razu na stronie?

[MySQL] Jak policzyć procentową ilość rekordów odpowiadających na zapytanie SELECT?

[MySQL] Jak sprawdzić, jakiego typu tabele obsługuje baza danych?

[MySQL] Jak za pomocą podzapytania pobrać osoby, które mają ocenę wyższą od średniej?

[MySQL][PHP] Jak zmienić we wszystkich rekordach wartość jednego pola o określoną ilość, np. pomniejszyć lub powiększyc numery ID wszędzie o 1?

[MySQL] Jak zmienić zapomniane hasło dla użytkownika root?

[MySQL][PHP] Jak automatycznie przypisać opisy do określonych wyrazów na stronie?

[MySQL] Jak w tabeli zawierającej numery IP policzyć unikatowych użytkowników (unikatowe numery) dla wybranego dnia?

[PHP][MySQL] Jak w jednym polu tabeli zapisać wiele wartości z pól checkbox?

[MySQL] Jak wstawić dane rekordu, a jeżeli już istnieją zmienić je na nową wartość?

[PHP][MySQL] Jak zalogować się wykorzystując tabelę z użytkownikami forum phpBB?

[MySQL] Jak rozbić kolumnę DATETIME na osobne pola DATE i TIME?

[MySQL][PHP] Jak sortować na stronie dane według dowolnych kolumn tabeli?

[MySQL] Jak powiązać tabele w relacji wiele do wielu, na przykładzie autorów książek z tytułami?

[MySQL][PostgreSQL] Jak posortować zbiór wyników z zapytania?

[MySQL] Jak dodawać, kasować i zmieniać nazwy oraz właściwości kolumn w tabeli?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą wartość z wielu kolumn?

[MySQL] Jak powiązać w tabelach InnoDB klucze obce i klucze główne?

[PHP][MySQL][Windows] Jak uaktywnić obsługę MySQL z poziomu PHP?

[MySQL] Jak wyświetlić zmienne środowiskowe i aktualne ustawienia?

[PHP][MySQL] Jak wyszukać kilka wyrazów w polu tabeli, jeżeli nie występują obok siebie?

[MySQL][PHP] Jak stworzyć indeks pierwszych liter dla wybranej kolumny z tabeli, np. A, C, D, H, Z?

[PHP][MySQL][JavaScript] Jak utworzyć pole select/option, w którym można przestawiać kolejność rekordów tabeli?

[MySQL] Jak zmienić typ tabeli, np. domyślny MyISAM na InnoDB?

[MySQL] Jak rozróżnić wielkość znaków w pytaniach kierowanych do bazy danych?

[MySQL][SQLite][PostgreSQL] Jak pobrać dane tylko z jednej lub kilku kolumn tabeli?

[PHP][MySQL] Jak w pętli pobierać adresy e-mail i wysyłać pod te adresy list?

[MySQL][PHP] Jak stworzyć licznik kliknięć ze statystyką dzienną?

[MySQL][PHP] Jak wypisać na ekranie strukturę drzewa pochodzącą z tabeli?

[MySQL] Jak stworzyć pole z datą, które domyślnie przyjmuje aktualną datę?

[MySQL] Jak policzyć odległość między dwoma punktami na Ziemi?

[MySQL] Jak zastąpić funkcję DATEDIFF(), gdy nie można jej użyć?

[MySQL] Jak pobrać z tabeli 5 ostatnio dodanych tekstów?

[PHP][MySQL][Windows] Jak uaktywnić obsługę MySQLi z poziomu PHP?

[MySQL] Jak dołączyć do wybranego pola rekordu nowy tekst?

[PHP][MySQL] Jak ponumerować rekordy z bazy w pętli while()?

[MySQL][PHP][Bezpieczestwo] Jak zabezpieczyć bazę danych przed włamaniem za pomocą dopisania fragmentu kodu w formularzu lub adresie URL (SQL Injection)?

[MySQL] Jak numerować kolejno faktury dla aktualnego roku w postaci RRRRNN?

[MySQL] Jak skopiować tabelę z bazy i przenieść ją do innej bazy danych?

Zobacz tysiące innych porad >>>