zakupy przez internet

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pożyczki chwilówki

Konta i kredyty

Budowa i obsługa www - kursy i tutoriale

Oferty pracy ogłoszenia

netia internet tv

kurs HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, Java, Flash

Kursy przedstawione na tej stronie są losowo wybrane w celu prezentacji i obejmują następujące zagadnienia:

PHP / PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG / Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

Kilkanaście przykładów, kursów, porad, problemów i rozwiązań dotyczących HTML, CSS, PHP, XHTML/CSS, JavaScript, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Perl, XML, XSLT, Java, Grafika, GIMP, Photoshop, Flash, WML, SVG,Apache, Linux, Bash, E-biznes, Wyszukiwarki, Windows, Procmail, Wyrażenia regularne, Bezpieczeństwo - losowo wybrane propozycje kursow i porad :

[MySQL] Jakie programy umożliwiają zarządzania bazą bez użycia konsoli?

[MySQL][PHP] Jak na podstawie dwóch tabel wypisać np. modele samochodów należących do danej marki?

[MySQL][PHP] Jak wykonać przełącznik stanów dla rekordu tabeli (włączanie/wyłączanie rekordu po kliknięciu)?

[PHP][MySQL] Jak wypisać zawartość tabeli od góry do dołu w kolumnach?

[MySQL] Jak utworzyć z numeru IP osobne kolumny z czterema liczbami składowymi?

[PHP][MySQL] Jak wykonać profesjonalny system logowania i dostępu na hasło?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą cenę produktów z tabeli aby wynik umieścić w jednej kolumnie?

[MySQL] Jak zmienić typ tabeli, np. domyślny MyISAM na InnoDB?

[MySQL] Jak policzyć unikatowe imiona w kolumnie, nawet gdy się powtarzają?

[MySQL][PHP] Jak w polu select/option wypisać wszystkie daty z tabeli, a po wybraniu jednej wypisać tylko rekordy z aktualnego dnia?

[MySQL][PHP] Jak usuwać stare rekordy, aby wszystkich było stale 30, mimo iż dodawane są nowe?

[MySQL][PHP] Jak usunąć wszystkie rekordy lub tylko wybrane dane z tabeli?

[MySQL] Jak wybrać różnicę zbiorów, czyli zasymulować polecenie EXCEPT?

[MySQL] Jak wybrać rekordy pasujące do aktualnego miesiąca i dnia, bez względu na rok?

[PHP][MySQL][PostgreSQL] Jak zainstalować popularne forum phpBB, również w wersji polskiej?

[MySQL] Jak utworzyć tabelę tymczasową?

[MySQL] Jak utworzyć tekst, aby pierwszy znak napisany był z dużej litery, a reszta z małych?

[MySQL][PHP] Jak pogrupować dane ze względu na wartości w określonej kolumnie, np. miesiące, do których zostaną w tabelce przypisane teksty?

[MySQL] Jak wyświetlić zmienne środowiskowe i aktualne ustawienia?

[MySQL] Jak wybrać część wspólną zbiorów, czyli zasymulować polecenie INTERSECT?

[MySQL] Jak w tabeli zawierającej numery IP policzyć unikatowych użytkowników (unikatowe numery) dla wybranego dnia?

[MySQL][PHP] Jak wypisać na ekranie zawartość dowolnej tabeli?

[MySQL] Jak skopiować tabelę z bazy i przenieść ją do innej bazy danych?

[MySQL] Jak użyć funkcję CONVERT_TZ() z nazwami stref czasowych?

[MySQL][PHP] Jak pobrać ilość rekordów w tabeli bez pobierania danych?

[PHP][MySQL] Jak wykonać ankietę (sondę)?

[PHP][MySQL] Jak wykonać rozbudowany system zapisujący/usuwający użytkowników prenumeraty newslettera lub innej listy wysyłkowej?

[PHP][MySQL] Jak wyrożnić kolorem ostatnio dodane rekordy, których jeszcze nie widział użytkownik?

[MySQL] Jak wstawić dane rekordu, a jeżeli już istnieją zmienić je na nową wartość?

[MySQL] Jak wypisać nazwy wszystkich tabel w bazie?

[MySQL][PHP] Jak zamienić tekst lub fragment tekstu wewnątrz pól określonej kolumny?

[MySQL] Jak zsumować ceny i podać ilość produktów w grupach towarów?

[PHP][MySQL] Jak poszczególne linie z pola textarea zapisać do osobnych rekordów w tabeli?

[MySQL][Windows] Jak ustawić w pliku konfiguracyjnym opcje dla programu mysqldump do tworzenia kopii tabel?

[MySQL] Jak formatować liczby aby dodawać przecinki co trzy pozycje, np. 1,000,000?

[MySQL][PHP] Jak sprawdzić typy i atrybuty każdej kolumny tabeli?

[MySQL][PHP] Jak zrobić licznik pobrań plików ze strony?

[MySQL][PHP] Jak sortować na stronie dane według dowolnych kolumn tabeli?

[MySQL][PHP] Jak zrealizować transakcje na przykładzie pomniejszenia jednego rekordu i zwiększenia drugiego aby zasymulować np. przelew pieniędzy?

[MySQL][PHP] Jak aktualizować rekord tabeli, gdzie jedno z pól jest wartością z innej tabeli i w formularzu wybierane jest z pola select/option?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą wartość z wielu kolumn?

[MySQL] Jak ponumerować kolejne, pobrane rekordy?

[MySQL] Jak wybrać produkty o określonych cechach z tabeli atrybutów i wartości?

[MySQL] Jak wyliczyć w latach różnicę między datą w tabeli i bieżąca?

[MySQL] Jak zastąpić funkcję DATEDIFF(), gdy nie można jej użyć?

[MySQL] Jak zsumować pola typu TIME?

[MySQL][Linux] Jak wykonać kopię tabeli ze starego na nowy serwer zmieniając kodowanie znaków na latin2 w pliku .sql?

[PHP][MySQL] Jak przenieść wybrane pola z jednej tabeli do innej, o odmiennej konstrukcji?

[MySQL] Jak pobrać dane z dzisiaj bez jawnego podawania daty?

[MySQL][PHP] Jak w bazie danych skasować automatycznie rekordy starsze niż np. 30 dni?

[PERL][MySQL] Jak zapisać i potem odczytać grafikę lub dowolny plik w tabeli?

Zobacz tysiące innych porad >>>